Chybová správa

O nás

Tlač

ALSANIT TVORÍME PRIESTOR.

Zaoberáme sa výrobou a realizáciou zariaďovania objektov. Špecializujeme sa na sanitárne zariadenia. Našou výrobnou stratégiou je ustavičný rozvoj. Jeho smer nám udávajú požiadavky zákazníkov. Navrhnuté systémy modifikujeme pre potreby zákazníkov. Skúmame, testujeme, skúšame. Naša firma, to sú ľudia s novými ideami a netradičnými myšlienkami, pre ktorých je práca záľubou. Tvoríme atmosféru dobrej vzájomnej spolupráce so zákazníkom.


NAŠE PREDNOSTI:

Kompetencie – naše skúsenosti a vedomosti z doposiaľ zrealizovaných projektov pomáhajú našim zákazníkom.

Tvorivé myslenie – prejavuje sa predovšetkým v individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi. Našim cieľom je úplná uspokojivá odpoveď na každú otázku od zákazníka. Tvorivé myslenie je základom pre ďalší vývoj nových sérií výrobkov a zariadení.

Poriadok – kvalitný štandard služieb pre zákazníka a perfektná organizácia procesu výroby v ALSANIT je nevyhnutnou normou na udržanie sa na trhu, ktorý požaduje termíny a kvalitu realizovaných objednávok.

Spolupráca – opierame o spoluprácu medzi pracovníkmi, ako aj s externým prostredím firmy, s dodávateľmi a zákazníkmi. Staráme sa, aby mal zákazník podporu od prvého kontaktu až po montáž finálneho výrobku.  Stálym zákazníkom ponúkame partnerské programy.

Spoľahlivosť – chápeme ju v prvom rade ako dodržiavanie termínov, vysokej kvality výrobkov a dobrým kontaktom so zákazníkom. To všetko sa nám darí realizovať vďaka poriadku a spolupráci. Spoľahlivosť je zárukou spokojnosti zákazníkov s výrobkami a službami.